Ouders

Medezeggenschapsraad

De Branding heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt en praat mee met de schoolleiding het beleid van de school. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het vakantiebeleid en de begroting van de school. Wilt u zich graag aansluiten bij de MR? Neem dan contact op via branding@kopwerk.nl

Voorzitter: Erna Pastis
Secretaris: Myrthe Bootsman
Leden: Daan Hotting en Linda Nolthenius-Lieshout

Ouderbetrokkenheid

Ouderwerkgroep

Voor De Branding is de hulp van ouders heel waardevol. Onze Ouderwerkgroep mede-organiseert leuke en leerzame activiteiten zoals het schoolreisje en het Sinterklaasfeest. Ook beheert de ouderwerkgroep de gelden van de ouderbijdragen. Wilt u ook meehelpen? Wij horen graag van u via de leerkracht van uw kind.
 

Ouderhulp

Ouders dragen op diverse wijzen bij aan ons onderwijs. Ze helpen bij handvaardigheidslessen, excursies of klussen rondom het schoolgebouw. In het kader van Betekenisvol Onderwijs vragen we incidenteel ouders een les te verzorgen over hun vakgebied en hobby.

Oudercommunicatie

Een goed contact tussen de ouders/verzorgers en de school vinden we erg belangrijk. Er zijn meerdere manieren om in contact te komen met de school. Per jaar houden we een aantal rapportfoliogesprekken. Daarin bespreken leerling, ouder en leerkracht de ontwikkelingen van de leerling. U heeft ook altijd de mogelijkheid om naast deze gesprekken een afspraak aan te vragen met de leerkracht, per mail of telefonisch.

Ouderapp Parro

Via deze app ontvangt u nieuwsberichten, uitnodigingen voor uitjes en leuke foto’s. De ouderapp is voor ons een middel om informatie naar u te versturen.

Download hier de Parro app.