Vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Op De Branding werken wij met een continurooster. Alle kinderen gaan naar school van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.05 uur. Tijdens de lunchpauze om 11.45 uur eten de leerlingen met hun leerkracht(en) in de unit.

De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur bij de eerste bel naar binnen om werk af te maken of rustig te spelen. Om 8.25 uur gaat de tweede bel en moeten de leerlingen uiterlijk naar binnen. De les begint om 8.30 uur.
 

Vakanties en vrije dagen

Naast de vakanties voor schooljaar 2022-2023 zullen er ook studiedagen zijn. Op deze margedagen zijn de kinderen vrij. Mochten er extra studiedagen worden ingepland, dan stellen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Vakanties  Eerste dag  Laatste dag
Zomervakantie 2022 16-07-2022 28-08-2022
Flora maandag vrij 29-08-2022 29-08-2022
Studiedag 03-10-2022 03-10-2022
Herfstvakantie  15-10-2022  23-10-2022
Studiedag 21-11-2022 21-11-2022
Kerstvakantie  24-12-2022  08-01-2023
Voorjaarsvakantie  25-02-2023 05-03-2023
Studiedag 15-03-2023 15-03-2023
Paasweekend  07-04-2022 10-04-2023
Studiedag 11-04-2023 11-04-2023
Meivakantie  22-04-2023 07-05-2023
Hemelvaart  18-05-2023 19-05-2023
Pinksteren 28-05-2023 29-05-2023
Junivakantie  19-06-2023  25-06-2023
Studiedag 26-06-2023 26-06-2023
Studiedag  27-06-2023 27-06-2023
Zomervakantie 2023 22-07-2023 03-09-2023

Wij geven leerlingen uit de onder- en bovenbouw evenveel uren les. Leerlingen in de groepen 1 t/m 4 gaan iets langer naar school dan verplicht is. Wij doen dit omdat uit onderzoek is gebleken dat leerlingen er profijt van hebben als zij in een talige omgeving opgroeien.