Vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Op De Branding werken wij met een continurooster. Alle kinderen gaan naar school van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.05 uur. Tijdens de lunchpauze om 11.45 uur eten de leerlingen met hun leerkracht(en) in de unit.

De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur bij de eerste bel naar binnen om werk af te maken of rustig te spelen. Om 8.25 uur gaat de tweede bel en moeten de leerlingen uiterlijk naar binnen. De les begint om 8.30 uur.
 

Vakanties en vrije dagen

Naast de vakanties voor schooljaar 2020-2021 zullen er ook studiedagen zijn. Op deze margedagen zijn de kinderen vrij. Deze data worden later vastgesteld en ook hier gedeeld.

Vakanties  Eerste dag  Laatste dag
Studiedag 08-09-2021 08-09-2021
Studiedag 17-09-2021 17-09-2021
Herfstvakantie  18-10-2021  22-10-2021
Studiedag 06-12-2021 06-12-2021
Kerstvakantie  24-12-2021  07-01-2022
Voorjaarsvakantie  21-02-2022 25-02-2022
Studiedag 18-03-2022 18-03-2022
Paasweekend  15-04-2022 18-04-2022
Meivakantie  25-04-2022 08-05-2022
Hemelvaart  26-05-2022  27-05-2022
2e Pinksterdag  06-06-2022  06-06-2022
Junivakantie  20-06-2022  26-06-2022
Studiedag  27-06-2022 27-06-2022
Studiedag  28-06-2022 28-06-2022
Zomervakantie  18-07-2022 28-08-2022

 

Wij geven leerlingen uit de onder- en bovenbouw evenveel uren les. Leerlingen in de groepen 1 t/m 4 gaan iets langer naar school dan verplicht is. Wij doen dit omdat uit onderzoek is gebleken dat leerlingen er profijt van hebben als zij in een talige omgeving opgroeien.