Vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Op De Branding werken wij met een continurooster. Alle kinderen gaan naar school van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.05 uur. Tijdens de lunchpauze om 11.45 uur eten de leerlingen met hun leerkracht(en) in de unit.

De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur bij de eerste bel naar binnen om werk af te maken of rustig te spelen. Om 8.25 uur gaat de tweede bel en moeten de leerlingen uiterlijk naar binnen. De les begint om 8.30 uur.
 

Vakanties en vrije dagen

Naast de vakanties voor schooljaar 2020-2021 zullen er ook studiedagen zijn. Op deze margedagen zijn de kinderen vrij. Deze data worden later vastgesteld en ook hier gedeeld.

Vakanties  Eerste dag  Laatste dag
Herfstvakantie  10-10-2020  18-10-2020 
Kerstvakantie  19-12-2020  03-01-2021 
Voorjaarsvakantie  20-02-2021  28-02-2021 
Paasweekend  02-04-2021  05-04-2021 
Meivakantie  24-04-2021  09-05-2021 
Koningsdag  27-04-2021   
Bevrijdingsdag  05-05-2021   
Hemelvaart  13-05-2021  14-05-2021 
2e Pinksterdag  24-05-2021   
Junivakantie  14-06-2021  20-06-2021 
Zomervakantie  10-07-2021  21-08-2021 

 

Wij geven leerlingen uit de onder- en bovenbouw evenveel uren les. Leerlingen in de groepen 1 t/m 4 gaan iets langer naar school dan verplicht is. Wij doen dit omdat uit onderzoek is gebleken dat leerlingen er profijt van hebben als zij in een talige omgeving opgroeien.