Ons onderwijs

Daltononderwijs

Daltononderwijs is meer dan een onderwijsmethode. Het is een manier van leven, ontwikkeld door Helen Parkhurst. De dalton-kernwaarden zijn uitgangspunt voor het dagelijks handelen van onze leerkrachten en leerlingen. Op onze school maakt uw kind zich de volgende kernwaarden eigen. Daar heeft het zijn hele leven profijt van!

Onze 5 dalton-kernwaarden

 1. Vrijheid en verantwoordelijkheid. We kiezen zelf en zijn verantwoordelijk voor onze eigen keuzes.
 2. Zelfstandigheid. We proberen zoveel mogelijk zelfstandig te werken en onze problemen zelf op te lossen.
 3. Samenwerking. We leren van elkaar door samen te werken en houden rekening met elkaar.
 4. Effectiviteit. De weektaak helpt ons om gericht aan onze doelen te werken.
 5. Reflectie. We denken na over ons eigen gedrag en ons eigen werk.

Aanleren van levensvaardigheden

We helpen elk kind persoonlijk te groeien. Met de pedagogische leerlijn ‘The Leader in Me’ van Stephan Covey leren we uw kind op een speelse manier belangrijke levensvaardigheden aan:

 1. Wees proactief – maak je eigen keuzes
 2. Einddoel voor ogen – werk vanuit een plan
 3. Belangrijke zaken eerst – eerst werken, dan spelen
 4. Denk win-win – zoek naar voordeel voor iedereen
 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden – luister voordat je praat
 6. Werk samen – samen bereik je meer
 7. Houd de zaag scherp – zorg goed voor jezelf

Op je eigen niveau leren met unitonderwijs

Met unitonderwijs stimuleren we het natuurlijk leren van kinderen. In een unit leren kinderen van verschillende groepen samen leven en samen werken. Ze helpen elkaar. Binnen de unit krijgen kinderen instructie in niveaugroepen. Zo kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen en is het onderwijs uitdagend voor iedereen. Zit een kind in groep 2 en heeft het al interesse in lezen? Dan doet het mee met kinderen uit groep 3. Zit een kind in groep 7 en is het rekenen lastig? Dan kan het de basis verder verstevigen door mee te doen met groep 6.

 • Unit onderbouw: groep 1-4 Peuters vanaf 2,5 jaar (groep 0), kleuters (groep 1/2), groep 3 en groep 4
 • Unit middenbouw: groep 5-6
 • Unit bovenbouw: groep 7-8

Betekenisvol onderwijs

Op De Branding maken we onze leerlingen bewust van de wereld om hen heen. Doordat we duidelijke verbanden leggen met de maatschappij, wordt het leren betekenisvol. Vakken als geschiedenis, expressie, maatschappij, aardrijkskunde en natuur verwerken we in samenhangende thema: kernconcepten. In deze 8 concepten is er veel aandacht voor duurzaamheid.

Onze 8 kernconcepten:
 

Mens en samenleving

1. Macht – bijvoorbeeld: wie is de baas?

2. Binding – bijvoorbeeld: bij wie hoor ik?

3. Evenwicht en kringloop – bijvoorbeeld: waarom zien we steeds hetzelfde patroon?

4. Communicatie – bijvoorbeeld: hoe breng ik mijn boodschap over?

 

Natuur en techniek

5. Energie – bijvoorbeeld: waarom werkt iets?

6. Materie – bijvoorbeeld: waar is het van gemaakt?

7. Groei en leven – bijvoorbeeld: wat is leven en hoe ontwikkelt iets?

8. Tijd en ruimte – bijvoorbeeld: hoe ontstaat tijd, hoe groot is onze aarde?