Onze school

Waar staan wij voor

Missie

Op De Branding bereiden we uw kind optimaal voor op de toekomst. We willen dat ieder kind zijn plek in de maatschappij vindt en zich ermee verbonden voelt. Door het bieden van betekenisvol onderwijs maken wij kinderen bewust van de wereld om zich heen.
 

Visie

Als kleinschalige school kunnen we alle leerlingen veel persoonlijke aandacht en onderwijs op maat bieden. Zij voelen zich gezien en gekend door de leerkrachten en de andere leerlingen.
Dit geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid, wat nodig is om uw kind tot bloei te laten komen.
 

Hoe wij leren

Daltononderwijs is onze basis. Op onze school leren kinderen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze leren zelfstandig leven, samenwerken, effectief werken en nadenken over hun eigen gedrag. Het daltononderwijs combineren we met enkele beproefde methoden:

 

U leest meer over ons onderwijs door op de links te klikken.

Het team

Op De Branding werken we met een klein, hecht team. Er is een nauwe samenwerking tussen de directeur, de leerkrachten, de intern begeleider en de ondersteuners. Ons team wordt daarnaast aangevuld met stagiaires en diverse vaste vrijwilligers.

Juf Myrthe en juf Ellen Leerkracht unit 1
juf Emily en meester Maarten  Leerkracht unit 2
juf Emily en juf Erica Leerkracht unit 3
Juf Luka Onderwijsassistent
Erica Benard Directie en interne begeleiding
Janneke Ginjaar Interne begeleiding
Nicole Pascaud Administratief medewerker

 

Units

Op de Branding werken we vanaf het schooljaar 2021/2022 met 3 units.

Unit 1

Groep 0, 1, 2, 3

 

Unit 2

Groep 4, 5, 6

 

Unit 3

Groep 7,8

 

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op De Branding werken wij met een continurooster. Alle kinderen gaan naar school van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.05 uur. Tijdens de lunchpauze om 11.45 uur eten de leerlingen met hun leerkracht(en) in de unit.

De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur bij de eerste bel naar binnen om werk af te maken of rustig te spelen. Om 8.25 uur gaat de tweede bel en moeten de leerlingen uiterlijk naar binnen. De les begint om 8.30 uur.
 

Vakanties

Naast de vakanties voor schooljaar 2022-2023 zullen er ook studiedagen zijn. Op deze margedagen zijn de kinderen vrij. Deze data worden later vastgesteld en ook hier gedeeld.

Wij geven leerlingen uit de onder- en bovenbouw evenveel uren les. Leerlingen in de groepen 1 t/m 4 gaan iets langer naar school dan verplicht is. Wij doen dit omdat uit onderzoek is gebleken dat leerlingen er profijt van hebben als zij in een talige omgeving opgroeien.

Schoolgids

Bekijk hier de schoolgids 2022-2023 voor alle handige informatie over onze school.

Kennismaken

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? U bent van harte welkom om bij ons een kijkje te komen nemen en te zien wat daltononderwijs in de praktijk betekent! We nodigen u graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met onze directeur Erica Benard en een rondleiding door ons gebouw. U kunt bellen met het nummer 0227-512276. Wij maken graag kennis met u! 

Bestuur

Stichting Kopwerk

Daltonschool De Branding is onderdeel van Stichting Kopwerk. Onder Kopwerk vallen 23 protestants-christelijke basisscholen en 1 school met een antroposofische grondslag. Alle scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, waarvan de ouders zich kunnen vinden in het concept en de grondslag van Kopwerk respecteren.

De visie van Kopwerk:
Onze opdracht is om onderwijs te geven, gericht op het volgen en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden. Kopwerk-scholen dagen uit tot leren en geven onderwijs met visie, zorg, deskundigheid en toewijding. Elke school kiest daarbij een eigen vertrekpunt, afhankelijk van de grondslag van de school. De christelijke waarden, een humanistisch perspectief of het antroposofisch mensbeeld.

Meer informatie over Kopwerk vindt u op www.kopwerk.nl.