Route aanmelding dyslexie in Schagen en Hollands Kroon 2015

Een kleine groep van alle dyslectische kinderen voldoet aan de criteria van de ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Indien aan de eisen wordt voldaan komt de leerling in aanmerking voor vergoeding vanuit de gemeente. De basisschool verwijst het kind door voor vergoede dyslexiezorg, na het opbouwen van een leerlingdossier. Het leerlingdossier dient te zijn opgesteld op basis van de criteria van het landelijk protocol Dyslexie. In het dossier wordt beargumenteerd waarom de school het vermoeden heeft dat er sprake is van EED.

De criteria waar een kind aan moet voldoen zijn:

· Het kind is jonger dan 13 jaar en volgt bij aanvang van de zorg basisonderwijs

· Het kind behoort bij de 10% zwakste lezers of behorende bij de 16% zwakste lezers en 10% zwakste spellers, vergeleken met leeftijdgenoten in Nederland. Concreet betekent dit tenminste 3 maal achtereenvolgens een D of E score op de CITO-taal-toetsen.(=ernstig)

· Er is geen sprake van een andere ontwikkelingsstoornis die belemmerend werkt op de dyslexiebehandeling (=enkelvoudig)

· Er moet sprake zijn van een hardnekkig probleem. Dat betekent dat de school met handelingsplannen kan aantonen dat er reeds intensief gewerkt is aan het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheden door de inzet van extra begeleiding, extra instructie en begeleide oefentijd en dat de resultaten daarvan zijn gemeten.

Aanmelding van kinderen t.b.v. onderzoek en behandeling van EED verloopt in de gemeente Schagen en Hollands Kroon volgens de hieronder beschreven route:

Vooronderzoek

1) School bouwt het leerlingdossier op. Het dossier is eigendom van school en school bewaakt dat het dossier compleet is.

2) Indien aan de criteria wordt voldaan (zie boven), krijgen ouders een verwijzing van school d.m.v. het verwijsformulier[1] voor onderzoek naar EED

Aanmelding

3) Ouders melden bij de gemeente dat er een verwijzing is voor onderzoek naar EED.
De aanmelding kan via de website van de wijkteams[2] door het invullen van het contactformulier en het uploaden van het verwijsformulier. Ook kan de aanmelding telefonisch worden gedaan bij het wijkteam. Achter de schermen bij de gemeente

4) STT verwerkt de binnengekomen aanvraag als volgt:

a. Maakt melding in S4SR

b. Zet aanvraag door naar jeugdadministratie

c. Jeugdadministratie, toetst de criteria[3], handelt de aanvraag af als ‘zij-instroom’ en geeft beschikking (naar ouders) en dienstverleningsopdracht (voor zorgaanbieder) af voor onderzoek naar EED. De ouders kunnen een voorkeur voor een zorgaanbieder aangeven, de jeugdadministratie maakt de keuze voor de zorgaanbieder op basis van beschikbare ingekochte behandelplekken.

Onderzoek en behandeling

5) Zorgaanbieder krijgt een dienstverleningsopdracht van de gemeente. Het leerlingdossier krijgt de zorgaanbieder van ouders ter inhoudelijke toetsing.

6) De opdracht betreft in eerste instantie onderzoek (iJW-code: 32162)

7) Als uit het onderzoek EED blijkt, kan de zorgaanbieder een vervolgopdracht bij de gemeente aanvragen voor behandeling.

8) De aanvraag voor een vervolgopdracht voor behandeling kan rechtstreeks worden aangemeld bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (voor gemeente Schagen én Hollands Kroon)

[2] Schagen: www.wijkteam-schagen.nl of 0224-210400

Hollands Kroon: www.wijkteam-hollandskroon.nl of 088-3215000

[3] Leeftijd en woonplaatsbeginsel