Unit onderwijs

Onze school bestaat uit twee units: unit onderbouw (groep 1, 2, 3) en unit bovenbouw (groep 4, 5, 6, 7 & 8). Ieder kind heeft een eigen mentor. Er zijn verschillende leerkrachten die in overlap de werkdagen invullen. Dit biedt de kinderen veiligheid en houvast.

Het werken in units heeft de volgende voordelen:

  • · Het geeft mogelijkheden tot een flexibele groepsindeling. Hiermee kunnen wij tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen.
  • · Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen van elkaar.
  • · Leerkrachten werken binnen de unit veel met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit komt het onderwijs en de kinderen ten goede.

Unit onderbouw.

De leerlingen van groep 1 t/m 3 zitten in de onderbouw unit. Doordat leerlingen door middel van spel, vroeg met taal in aanraking komen ontstaat er een natuurlijke basis voor het lezen. Spel wordt vorm gegeven door de kernconcepten (uitgebreide thema’s).

Unit bovenbouw.

De leerlingen van groep 4 t/m 8 vormen samen de unit bovenbouw. In de unit bovenbouw krijgen de leerlingen in kleine groepjes instructie op niveau. Dat betekent dat er ook veel zelfstandig gewerkt wordt met behulp van een dag- of weektaak. Zij leren zelf hun tijd te plannen om alle opdrachten af te maken.

Leerkracht als coach.

De leerkracht is de coach van de leerlingen. Dat wil zeggen dat de leerkracht leerlingen ondersteunt om hun eigen leren zoveel mogelijk zelf te sturen. Een coach geeft niet automatisch antwoord op vragen, maar stimuleert en ondersteunt leerlingen zelf antwoorden te vinden. Een coachende leerkracht geeft dus weinig antwoorden, maar stelt juist veel vragen. Hoe denk jij dat je een probleem kunt oplossen? Wie zou jou daarbij kunnen helpen? Hoe komt het dat je nu niet verder kunt? Wat zou je daaraan kunnen doen? Een coachende leerkracht begeleidt leerlingen bij het vinden van antwoorden en geeft advies en ondersteuning. De leerkracht stimuleert leerlingen om problemen die zij tegenkomen tijdens hun leerproces zelf op te lossen en helpt hen daarbij als dat nodig is.

Doel

Wij streven er naar dat ieder mens zelfstandig kan functioneren in de maatschappij. Daltonschool de Branding is een inspirerende school die de wereld naar binnen haalt en leerlingen voorbereidt op een samenleving die voortdurend verandert.