Missie

We zijn een protestants Christelijke basisschool, waarbij de zes kernwaarden van het Daltononderwijs leidend zijn. Onze basis kenmerkt zich door de gelijkwaardigheid van de mens: Ieder kind is welkom ongeacht achtergrond of geloof. Het individuele kind staat voorop, mag zijn eigen koers varen. Op basis van wederzijds vertrouwen past de school zich aan aan het kind en niet andersom. Samen dragen we de zorg voor eigenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in het leerproces en het sociale proces binnen de school. Verantwoording in het sociale proces is bezig zijn met ik, ik en de ander en ik en de omgeving. We willen kinderen een respectvolle en open-minded houding meegeven zodat ze sociaal en actief in onze maatschappij zullen staan. We begeleiden leerlingen bij het creatief, kritisch- en probleemoplossend denken. Zodat ze op hun eigen spierballen kunnen vertrouwen en de maatschappij aan kunnen als volwaardige burgers.

 

Visie

Wij willen ons onderscheiden vanuit de kwaliteiten van leerlingen. Leerlingen maken structureel hun eigen leerplan waarbij de leerkracht een coachende rol heeft. De kernwaarden van Dalton zijn hierbij leidend. Door samenwerken wordt er een gezamenlijk doel gerealiseerd, waarbij de ander aangevuld en ondersteund kan worden. Binnen de kernwaarden wordt er gebruik gemaakt van de talenten van de leerlingen en leerkrachten. Samenhang tussen de leervakken wordt verkregen door middel van kernconcepten . Deze kernconcepten brengen de maatschappij in de school, zodat het leren betekenisvol is. Minstens zo belangrijk in dit proces is het vergaren van vaardigheden en attitudes. Vaardigheden die betekenisvol zijn aangeleerd zijn gereedschappen voor de toekomst. Talent is je kracht om effectief te leren. Hiervoor wordt de kennis van executieve functies, meervoudige intelligentie en de methodiek van Feuerstein (geloof in de leerbaarheid van ieder mens) ingezet. Om innovatief te zijn en blijven nemen we deel aan het conceptuele kader van SLO: De 21e eeuwse vaardigheden.

 

 

Om een goed idee te krijgen van wat wij onder andere doen in school, vindt u hier een artikel uit een tijdschrift. Het artikel gaat over een gastles bij onze school door één van onze ouders.