Ouderapp Parro

Via deze app ontvangt u nieuwsberichten, uitnodigingen voor uitjes en leuke foto’s. De ouderapp is voor ons een middel om informatie naar u te versturen.

Download hier de Parro app. [link]