Betekenisvol onderwijs

Op De Branding maken we onze leerlingen bewust van de wereld om hen heen. Doordat we duidelijke verbanden leggen met de maatschappij, wordt het leren betekenisvol.

Vakken als geschiedenis, expressie, maatschappij, aardrijkskunde en natuur verwerken we in samenhangende thema: kernconcepten. In deze 8 concepten is er veel aandacht voor duurzaamheid.

Onze 8 kernconcepten:

Mens en samenleving

  1. Macht – bijvoorbeeld: wie is de baas?
  2. Binding – bijvoorbeeld: bij wie hoor ik?
  3. Evenwicht en kringloop – bijvoorbeeld: waarom zien we steeds hetzelfde patroon?
  4. Communicatie – bijvoorbeeld: hoe breng ik mijn boodschap over?

Natuur en techniek

  1. Energie – bijvoorbeeld: waarom werkt iets?
  2. Materie – bijvoorbeeld: waar is het van gemaakt?
  3. Groei en leven – bijvoorbeeld: wat is leven en hoe ontwikkelt iets?
  4. Tijd en ruimte – bijvoorbeeld: hoe ontstaat tijd, hoe groot is onze aarde?